Ç.Abdullayevin onomastikonunda bəzi konseptlər haqqında. Xülasə. Məqalədə Ç.Abdullayevin detektiv romanlarında bəzi konseptləri nəzərdən keçirilir: detektiv , həqiqət, inam, dostluq. Bu konseptləri səciyyələndirən azərbaycan və rus atalar sözləri nümunə kimi gətirilmişdir. Məqalənin müəllifi ümumiyyətlə konseptlərin ...

  www.yazikiliteratura.com

Aşıq Sail haqqında belə bir hüzünlü xatirə danışdılar: “Yamin təbiəti, yaşıllığı, bağ -bağçanı çox sevərdi. Həyətində gördüyünüz ... çap etdirdiyi “Naxçıvanın bir aşıq- şairi haqqında” adlı məqaləsində Yamin Sailin aşıq kimi fəaliyyət göstərməsi də ..... Alim “Məmmədəli Sidqi arxivinin təsviri” kitabında da (2015) onun “Şeypur” ...

  ndu.edu.az

Ill BAKI BEYNƏLXALQ. TEATR KONFRANSI. «Teatr sənətinin multikulturalizm- universal dəyərlər sistemində yeri». 5-6 noyabr, 2014 il. Bakı. Azərbaycan ..... Festivalı müşayiət « b n geniş proqramlı Skampa müxtəlif mədəniyyətlərə xas müxtəlifililli qarşılaşmalar, teatr haqqında daha aktual məsələlərin sənət adaınlan .

  media.turuz.com

12 İyul 2017 ... Dastanda onun haqqında belə yazılır: “Qız nə qız. Qaşlar qara, gözlər qara, baldan şirin ləbləri, sinəsi Şahdağının qarı kimi ağ ... Koroğlu qızda bu gözəlliyi görən kimi çaşıb qaldı, öz-özünə dedi: Ey dili qafil, dünyada belə də gözəl varmış ”. Dinməz əmisi oğlu Bəylərin nişanlısıdır. Koroğlu özünü ona şeirlə.

  www.filologiyameseleleri.net

Nüvədi, Rva, Separadi, Səfidor, Sofnakəron, Sey- dəkəran, Tutapeştə, Şağlasar, Şəğlaküçə, Şürük,. Şiləvər, Şixəkəran, Xərxətan kəndləri. Əlisu, Xüş,. Sevaker,. Bubiyanı kəndləri. Lənkəran xanlığında çəltik əkini çoxlu su tələb etdiyi üçün südan istifadənin istillər. (süni düzəldilmiş su anbarları) vasitəsilə həyata keçirilməsi ...

  baau.edu.az

R. QULİYEVA. Ərəb dilində əsil ön qoşmalar. Ə. RZAYEVA. Azərbaycan dilçiliyində feilin lüğəvi məna növləri. F. RZAYEVA. Tərcümə haqqında bəzi qeydlər. Ф. МАМЕДБЕЙЛИ. К проблеме потенциальных и окказиональных слов в русском языке. İ. ƏMİRASLANOVA. Fransız dilində Subjonctif və Azərbaycan dilində arzu ...

  www.yazikiliteratura.com

Filologiya məsələləri – №5, 2014. 1. AZЯRBAYCAN MİLLİ ELMLЯR AKADEMİYASI. M. FÜZULİ adına ЯLYAZMALAR İNSTİTUTU. ÔÈËÎËÎÜÈÉÀ. ÌßÑßËßËßÐÈ. № 5. Топлу Азярбайъан Республикасы Президенти йанында Али. Аттестасийа Комиссийасы тяряфиндян рясми гейдиййата алынмышдыр (Filologiya ...

  www.filologiyameseleleri.net

Oxatan Burcu Haqqinda 2015? - Crowdsourced Questions & Answers at Okela.

  okela.net

2017 dekabr ayinda oxatan bürclərini nə gözləyir?burcler haqqinda melumat.burç yorumlari

  wikibit.me

Extra Tag's : 2017,2017-ci ilin bürcləri,Xoruz,burcler haqqinda,aylıq bürc,bu gün bürclər nə deyir,burc,bu...

  kingpcs.net

3 aprel 2015 16:36. 13. Sert. Offline. Miss_Oxatan. Oxatana aid ne yazilibsa vergulune qeder raziyam.

  qadinla.com

Oxatan burcu haqqinda (qisa melumat,yay burcu) - Duration: 7:36.

  oyxter.com

Oxatan burcu haqqinda hem qadinlar hem kisiler ucun hazirlanib video. Kanalimiza abone olmaqi unutmayin.

  www.youtube.com

BAŞAK Burcu 2015 Astroloji Yorumu.

  www.windowssearch-exp.com

Məntiq çərçivəsində əhəmiyyətli gəlməyən heç bir şey, həyatlarında iştirak etməz. Sevdiyi məkan.

  qadinlar.co

Keçi ili (2015) Bürclərin iş həyatı - Proqnozlar - Medianews. 719 x 570 jpeg 371kB. www.rachaeledwards.com. Oxatan Burcu Haqqinda Her Sey | Rachael Edwards. 720 x 405 jpeg 172kB.

  www.bingapis.com

Мировые новости: